Tiệc Finger Food

Xúc xích nướng

  5.0 02 [...]

Nem nướng

  5.0 22 [...]

Há cảo hải sản hấp

  5.0 18 [...]

Cánh gà chiên nước mắm

  5.0 17 [...]

Bò viên chiên

  5.0 25 [...]

Cá viên chiên

  5.0 13 [...]

Bánh hỏi cuốn nem

  5.0 09 [...]

Bánh bột lọc

  5.0 25 [...]

Mini pizza

  5.0 10 [...]

Sushi sandwich thập cẩm

  5.0 22 [...]